PODIJELI

Podjela premija zdravstvenog osiguranja („markica“) za boračku populaciju sa područja općine Sapna za ovu godinu, počet će u utorak 14.02.

Markice se dijele u Centru za pružanje usluga građanima općine Sapna, prema sljedećem rasporedu:

1. Utorak i srijeda- demobilisani borci
2. Četvrtak – porodice šehida/poginulih boraca
3. Petak – RVI

Podjela markica se vrši u terminu od 8 do 14 sati.