PODIJELI

Udruženje jagodičastog voća „Miker“ Teočak održalo je redovnu skupštinu na kojoj su usvojeni Finansijski izvještaj za 2016.godinu i Izvještaj o radu predsjednika Udruženja.

Predsjednik Udruženja Rizvo Junuzović podnoseći izvještaj naglasio je kako je 2016.godina bila uspješta u administrativnom dijelu jer je u izvještajnoj godini formirano i registrovano Udruženje. Kada su u pitanju prinosi malina Junuzović je dodao da je prošla godina bila nepovoljna zbog hidrometeoroloških prilika zbog čega je urod malina podbacio od 20 do 50 posto u odnosu na očekivanja. U planu rada za 2017.godinu Udruženje „Miker“ akcenat će staviti na dobivanje certifikata „GLOBAL GAP“.

Nakon skupštine, agronom Amir Kukić, održano je srtučno predavanje za proizvođače malina sa područja općine Teočak o temi „Prihrana i zaštita maline u 2017.godini“.

Enver Džuzdanović