PODIJELI
novi pasos bih

Monitoring tim BiH za viznu liberalizaciju s Evropskom unijom došao je do informacije o mogućim pojavama lažnih azilanata iz BiH u Republici Francuskoj.

Na osnovu operativnih saznanja primjećena je pojava dolazaka građana BiH koji svoj ulazak u Republiku Francusku/EU obrazlažu tzv. “rodbinskom posjetom”, ali se zapravo radi o njihovoj namjeri da u ovoj zemlji traže azil.

Monitoring tim i ovaj put upozorava sve građane BiH, naročito građane sa područja Kalesije, Osmaka, Sapne i Zvornika, da liberaliziran vizni režim s Republikom Francuskom, odnosno, zemljama Evropske unije/Šengena, ne koriste s namjerom neosnovanog traženja azila, s obzirom na to da većina njih nema nikakvih osnova za podnošenje ovog zahtjeva.

Također, Monitoring tim upozorava da su zemlje Evropske unije/Šengena uvođenjem skraćenih procedura za obradu zahtjeva za azil osigurale da se niko od tzv. lažnih azilanata neće dugo zadržati u EU, da se svi evidentiraju, nakon čega im slijedi zabrana ulaska u zemlje EU u trajanju od dvije do pet godina.

U cilju sprječavanja zloupotrebe odluke o bezviznom režimu, Monitoring tim poziva bh. građane da ne vjeruju u priče o mogućem ostanku u zemljama Evropske unije kroz podnošenje neosnovanih zahtjeva za azil, jer su dosadašnja iskustva pojave lažnih azilanata u EU/Šengenu, koji dolaze sa područja zemalja zapadnog Balkana, odnosno, BiH uspješno riješeni i kroz primjenu Sporazuma o readmisiji između BiH i Evropske unije, a koji podrazumijeva njihovu deportaciju u BiH te druge pravne posljedice, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.